4 skal bli til 3

Lenge har jeg kjent på at tiden ikke strekker til. Likevel har jeg ikke kunnet gjøre noe med antall hester da det har vært mye sykdom/skade og ingen har vært klare for å bli solgt. Derfor har jeg måtte bite tenna sammen, gjøre det beste ut av det og bare stå i det!

Joey og Diva er foreløpig i opptrening med ett fortsatt uvisst resultat på behandling de har vært gjennom. Daisy har hatt div. problemer fra tennårings nykker til feilskoing men begynner nå kanskje og komme på rett kjør igjen så jeg snart kan begynne og trene henne ordentlig. *Krysser fingrene*

Så er det Pelé – mitt nyeste innskudd til familien. Jeg har blitt så ufattelig fort glad i den hesten. Han passer meg så godt. Han har ett lekent sinn og ett hjerte av gull. Pr. nå er han den eneste hesten jeg har som er i normal trening og er derfor den eneste som er salgsklar. Det er tungt men jeg må selge han.

Pelé S, 10 år gammel Svensk Varmblods etter Pessoa VDL og Quiet Easy
Pelé S, Spranghest for salg
Pelé hopper enkelt 130cm på vår første sprangtrening

Når man har 4 egne hester så tar det mye tid. Det og ha 1 syk hest er kostbart, men det og ha 3 syke hester på samme tid for en normalt ¨dødelig¨ person så svir dette skikkelig i lommeboka. Selv med forsikring så blir det mye utgifter. ¨Krise-heste-kontoen¨ begynner og nærme seg tom så kapitalen må bygges opp igjen. Derfor har jeg nå intet valg, verken for tiden eller økonomien sin del. Det eneste jeg kan gjøre nå, er å sørge for at Pelé finner sitt perfekte nye hjem <3

Pelé S, Spranghest for salg
Pelé er glad i og gi bort litt kos
Pelé S, Spranghest for salg. Dessurhest for salg
Aldri startet dressur, men blir han her litt til så skal han definitivt innen for railen med meg
Pelé S, Spranghest for salg

English version:

4 horses is going to be 3

For a long time I have known that time is not enough. Nevertheless, I have not been able to do anything about the number of horses as there has been a lot of illness / injury and no one has been ready to be sold. That’s why I’ve had to bite my teeth together, make the most of it and just stand in it

Joey and Diva are currently in training with a still uncertain result on treatment they have been through. Daisy has had div. problems from teenage sobs to mischief but now maybe start and get back on track so I can start and train her properly soon. * Cross your fingers *

Then it is Pelé – my newest contribution to the family. I have become so unbelievably fond of that horse. He fits me so well. He has one playful mind and one heart of gold. As of now he is the only horse I have that is in normal training and is therefore the only one that is ready for sale. It’s hard but I have to sell him as things are right now.

When you have 4 own horses it takes a lot of time. It and having 1 sick horse is expensive, but there and having 3 sick horses at the same time for a normally “mortal” person so this is really burning in the wallet. Even with insurance there will be a lot of expenses. The crisis-horse account begins and approaches, so the capital has to be rebuilt. Therefore, I now have no choice, neither for the time nor for the economy. All I can do now is make sure Pelé finds his perfect new home!

The text is translated with google translate, so i´m sorry if there is some language mistakes here 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *