Første gang på stevne – Kan hunden min delta på et agilitystevne?

Jess i slalom! Foto: Ellen H. Tangen

Har man først bestemt seg for å starte på et agilitystevne er første skritt å forsikre seg om at hunden faktisk kan delta.

Hunder av alle raser og størrelser kan delta i agility, også blandingshunder.

Følgende krav må imidlertid være oppfylt:

  • Alle hunder født etter 1. januar 1998 må være ID‐merket.
  • Hunden må være registrert i NKK, NOX (blandingshundregister) eller annet register godkjent av NKK.
  • Utenlandsk hund som oppholder seg i Norge, og som eies/deleies av person bosatt i Norge, skal omregistreres til NKKs register før påmelding.

For deltakelse på agilitystevner er hundens minimumsalder 18 måneder.

Øre‐/halekuperte hunder av kuperingsraser kan ikke delta på utstillinger eller prøver/stevner, uansett i hvilket land kuperingen har blitt foretatt. Importerte, norskeide hunder som før 1.1.2001 har skriftlig utstillingstillatelse fra Mattilsynet (tidligere Statens Dyrehelsetilsyn) kan delta.

En hund kan ikke delta på stevne dersom:

  • Den er syk eller skadet
  • Den har utøy
  • Den er blind og/eller døv

Drektig tispe kan ikke delta 30 dager før fødsel, beregnet fra 63 dager etter første parring. Den kan heller ikke delta hvis den har valper som er yngre enn 75 dager

Løpske tisper får starte på agilitystevner, men skal stille sist i klassen. Fører skal varsle arrangør om at tispen har løpetid, og følge retningslinjer fra arrangør når det gjelder hvor tispen skal oppholde seg når den ikke går løpet. Arrangøren skal stille et teppe på minst to ganger tre som skal plasseres ved start. Du kan selv bestemme hvor teppet skal plasseres, slik at hunden din får en god startposisjon. Tispen skal starte på teppet.

Aggressiv eller sint hund kan vises bort av dommer eller stevneleder.

Du må også forsikre deg om at hunden din ikke bryter med dopingreglementet. Er den for eksempel kjemisk kastrert, har epilepsi eller har fått laserbehandling bør du sjekke lista og oversikten over karenstider.

Mer informasjon i dette innlegget: Doper du hunden din uten å vite det?

Det er mye man må sette seg inn i før man stiller til start første gang! Her er det Jess som er og lærer.

Hunder må også være vaksinert mot valpesyke, og attest må kunne fremvises. Hunder som kommer fra et område som er rabies angrepet må ha en gyldig vaksinasjonsattest mot dette. Kontroll på at gjeldende innførsels‐ og vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan forekomme. Det anbefales at deltakende hunder også er vaksinert mot parvovirusinfeksjon og parainfluensa (kennelhoste).

Mer detaljert informasjon finnes i Norsk Kennel Klubbs agilityreglement.

Om serien

«Første gang på stevne» er en miniserie som tar for seg tips som kan være nyttige å vite for en stevnedebutant. For eksempel hvordan en stevnedag gjennomføres, huskeliste, tips og triks på stevneplassen med mer. Neste innlegg vil handle om hvordan man melder seg på et stevne.

Dersom det er spesielle temaer du ønsker at jeg skal skrive om, skriv en kommentar eller send en PM til AgilityJeanette på Facebook.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *