Første oppdatering for Pelé i nytt hjem

Alt skjedde så fort. Nå på fredag så flyttet Pelé inn i sitt nye hjem. Jeg valgte å kjøre han selv da jeg syns det er veldig fint å se hvordan hestene jeg selger får det samt se de falle på plass på nytt sted.

Nå har det gått noen dager og det er alltid veldig spennende når første oppdatering kommer fra ny eier.

Nytt hjem for Pelé
Pelé i sin nye boks

På gården han nå har flyttet til er det masse hester og to utrolig søte geiter. Eier ringer meg og forteller:

¨De skulle ut og ri for første gang og da hadde hestene OG geitene vært ekstra oppspilt over Pelé som var ny. Så alle hadde løpt og rocka rundt i sine paddocker – skikkelig kaos.¨

Med en gang fikk jeg ett bilde i hodet mitt at dette ikke endte bra. Selv om jeg vet Pelé er flik til å beherske seg og ikke la seg påvirke, MEN nå var han på nytt sted, ny rytter, nytt utstyr og da vet man jo aldri? Selv ble jeg aldri så godt kjent med han heller.

Eier forteller videre:

¨Pelé var så flink til å holde seg rolig, han ble kun litt stor i øya¨

Flinke gode Pelé altså, slutter aldri og imponere <3 Tenkes til hans første møte med geiter gikk bedre enn geitenes første møte med han 😛

Nye venner for Pelé

Savner han hver dag. Har enda ikke klart og pusse bort navnet hans på tavla hjemme i stallen, men det skal sies at han virker til å ha det så fint dit han har kommet. Han koser seg og virker til å glede seg over å komme ut i sin fine paddock hver dag. Og hans nye eier tar godt vare på han. Da er det så mye enklere for meg å ¨gi slipp¨.

Storkoser seg ute! Her i full galopp

Nå har det startet en ny hverdag for meg her hjemme på gåren. Jeg merker jeg har én hest mindre. Får mer tid til andre ting og ikke minst så slipper jeg stresse når jeg holder på med de andre hestene mine. Måtte år 2020 bli ett godt år uten like mye stress og skadede hester som det forrige – foreløpig ser det lovende ut! 😀

English version

Everything happened so fast. Now on Friday, Pelé moved into his new home. I chose to run him myself as I find it very nice to see how the horses I sell get it and see them fall into place in a new place.

Now a few days have passed and it is always very exciting when the first update comes from the new owner.

On the farm he has now moved to there are lots of horses and two incredibly cute goats. Owner calls me and tells:

¨They were going out and riding for the first time and then the horses AND the goats had been extra excited about the new Pelé. So everyone had run and rocked around in their paddocks – real chaos.¨

Right away I got one image in my head that this didn’t end well. Although I know Pelé is good at controlling and not being influenced, BUT now he was in a new place, new rider, new equipment and then you never know right? I never got to know him that well either.

The owner continues:

¨Pelé was so good at staying calm, he only got some big eyes¨

Sweetest Pelé, never quits to impress. Who would have thought his first meeting with goats fared better than the first meeting for the goats to him: P

I miss him every day. Not yet clear and polishing his name on the chalkboard at home in the stable, but it must be said that he seems to have it so nice where he has come. He enjoys and seems to enjoy coming out in his nice paddock every day. And his new owner takes good care of him. Then it is so much easier for me to let go.

Now it has started a new everyday life for me here at the farm. I notice I have one horse less. Giving me more time to other things and at least I relieve stress when I go on with my other horses. May 2020 be a good year without so much stress and injured horses as the previous one – so far it looks promising! 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *